Onderwijs
Grammaticafilmpjes op YouTube

Tijdens een studiedag kreeg ik informatie over het plaatsen van instructie- filmpjes op YouTube. Toevallig had ik zoiets ook op tv gezien en in datzelfde programma zag ik filmpjes van Enzo Knol, waardoor ik op het idee kwam om die twee dingen te combineren: grappige filmpjes maken waarin ook uitleg gegeven wordt. 

Omdat ik niet wist hoe ik op YouTube moest komen, vroeg ik hulp aan leerlingen. Haris Hujdur wilde mij wel helpen. We gingen op vrijdagmiddag naar Starbucks, samen met andere leerlingen, waar we een ‘werkbespreking’ hielden. We besloten te gaan filmen met de vier teamassistenten: Haris, Bart van Kempen, Manon Vos, Beau Leenhouwers. We vroegen of Justin van Dongen wilde filmen/monteren. Justin zei ja en hij regelde ook alles voor YouTube, zelfs de muziek die we mochten gebruiken. Daarna werden er twee filmpjes gemaakt. Klik op de afbeelding om de filmpjes op Youtube te bekijken!


Toen mijn leerlingen die filmpjes zagen, wilden ze vrijwel allemaal meespelen, dus besloot ik om met iedere klas een filmpje op te nemen. Inmiddels zijn er drie klassen gefilmd. De andere komen nog aan de beurt. We hebben redekundig ontleden van de brugklas al helemaal opgenomen: pv, zinsdelen, wg, ow, lv, mv, bwb.

Het is echt ontzettend leuk om te doen, maar het zou nooit gelukt zijn zonder de hulp van Justin! We gaan voorlopig nog even door, ook met tweedeklassers…..


Marij Boons, LeraresVanHetZuiden