Aanmelden voor HET BEATRIX COLLEGE


Wees van harte welkom!

 

We zouden het een eer en een groot plezier vinden je als leerling te ontvangen. Je bent van harte welkom op de aanmelddagen van 2 en 4 maart 2021. Met een kopie van je identiteitsbewijs en een passend advies van je basisschool kom je meestal al een heel eind. Zie: het aanmeldformulier.

 

Je mag hier helemaal jezelf zijn. Dat kan alleen als iedereen elkaar de ruimte laat zichzelf te zijn. Dat vinden we zó belangrijk dat we er een speciaal formulier voor maakten. Dat formulier ondertekenen betekent beloven dat jij net als wij je best doet een sociale leerling op onze school te zijn.

 

Wegens de nieuwe AVG wetgeving vragen we je ouder(s)/verzorger(s) ook dit AVG Toestemmingsformulier in te vullen en mee te nemen.

 

We zien er naar uit je te leren kennen!

 

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot ons eerste jaar heb je het juiste advies nodig. Voor TTA en Atheneum+ is een vwo-advies nodig. Om tot de brugklas havo-vwo te worden toegelaten een havo- of vwo-advies, datzelfde geldt voor de brugklas tt-havo en voor de brugklas vmbo-havo ten minste een advies vmbo-g/tl. Daarnaast moet ons zorgprofiel bij jou passen.

Iedere leerling die voldoet aan de eisen, past binnen ons zorgaanbod én die onze huisregels onderschrijft, wordt toegelaten.

 

Mocht je onze 5M-stroming willen volgen, dan moet je de 5M-zelfscan doen. Deze vul je zelf in, je ouders en je leerkracht van groep 8. Op basis daarvan kun je een inschatting maken of 5M goed bij jou past. Zowel jij, als je ouders en je leerkracht van groep 8 ondertekenen uiteindelijk dit document.
 

Kom je van een andere middelbare school en wil je instromen in een hoger leerjaar? Dan zien we graag een advies of een onderwijskundig rapport van de school waar je vanaf komt, daarnaast vinden we het dan prettig dat je even persoonlijk contact met ons (voor de aanmelddagen) opneemt.

Afspraak maken:

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de inschrijvingen gesloten. Vanaf november 2020 wordt de inschrijving voor 2021-2022 weer geopend.