Nieuwe laptop? Gebruik daarvoor The Rent Company!

Voor het komende schooljaar gaat het Beatrix College in bepaalde afdelingen meer met laptops werken dan we eerder deden. Dit komt omdat in de betreffende afdelingen met Itslearning gewerkt gaat worden. Op die manier kunnen we leerlingen nog meer gepersonaliseerd onderwijs aanbieden dan we al doen. In de komende jaren rollen we dit steeds verder uit binnen de school.

 

Voor nieuwe leerlingen in afdeling 1T/H, 1TTH en 5M 'Anders Leren' geldt dat een laptop verplicht is. Wij adviseren om een laptop aan te schaffen/te leasen via The Rent Company. The Rent Company biedt laptops tegen aantrekkelijke tarieven, met een uitgebreid verzekeringspakket en ondersteuning vanuit de school. Voor meer informatie, kijk op deze pagina. Aanvullende informatie volgt voor de betreffende afdelingen via brief.

x
Talentum gaat weer van start!

Ben jij een groep 8 leerling die behoefte heeft aan een stuk extra uitdaging? Ben je er eigenlijk al aan toe om af en toe eens naar de middelbare school te gaan om daar uitdagende lesjes mee te volgen? Zorg dan dat je met je meester of juf in gesprek gaat over de inschrijving voor Talentum! Klik hier voor meer informatie.

x
(telefonische) bereikbaarheid

Vanwege de beperkte openstelling van de school wegens het corona-virus, zijn wij ook telefonisch beperkter bereikbaar dan normaal. Wij vezoeken u vriendelijk om vragen en/of opmerkingen over uw kind via mail te richten aan de teamleider van de betreffende afdeling. De contactgegevens kunt u vinden via onze contact pagina. Vriendelijk dank!

x
Berichtgeving omtrent corona-virus

Per mail worden alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen geinformeerd over de gevolgen van de besluitvorming van het kabinet omtrent het corona-virus. We vragen aan eenieder om de mail en Magister zeer regelmatig te checken voor nieuwe berichtgeving.

x
Like! Voorstelling voor de brugklassen

De aula was afgelopen week een mini theater voor al onze brugklassen!

 

Afgelopen week werd aula A zeven keer omgetoverd tot een mini theater: theatergroep Play Back was te gast op het Beatrix College en speelde de voorstelling  “Like” voor al onze brugklasleerlingen.

 

De voorstelling geeft goed weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Leerlingen werden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten.

 

Het wordt muisstil in de aula. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Je voelt de pijn. Stilte.

Aan het eind van de voorstelling vindt er met de acteurs een interactieve nabespreking plaats. Bepaalde scenes worden opnieuw gespeeld.

De thema’s uit deze voorstelling worden nabesproken met de mentoren in de klas.

 

Al met al een zeer leerzame voorstelling!

x
Talentum voor groep 8 weer van start!

Talentum voor groep 8 gaat weer van start. Benieuwd wat Talentum is? Klik op "lees verder" voor meer info.

LEES VERDER >
x
Dit schooljaar acht studiedagen

Dit schooljaar hebben we acht studiedagen op het Beatrix. Dat zijn er drie meer dan in voorgaande jaren.

 

Op die dagen werken de docenten aan de onderwijsontwikkeling, zoals beschreven in ons schoolplan. De eerstvolgende studiedagen zijn op vrijdag 4 oktober en donderdag 21 november. Alle reguliere lessen vervallen. Op 4 oktober kunnen leerlingen die dat willen gewoon op school terecht voor een aangepast programma; op 21 november mogelijk ook. Over het aangepaste programma tijdens studiedagen krijgen alle ouders/verzorgers en leerlingen een brief. De informatie is ook te vinden op onze website.

 

Nodig
Zoals onze leerlingen nieuwe kennis opdoen en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zo moeten docenten dat ook doen. Zij hebben allemaal leerdoelen, waaraan ze tijdens de studiedagen intensief werken. Die leerdoelen kunnen zijn het verder ontwikkelen van coachingsvaardigheden of ICT-ondersteuning in de klas. Of het standaard lesprogramma omvormen tot maatprogramma’s waar elke leerling uit kan halen wat hij nodig heeft én wat hij interessant vindt.


Genoeg lesuren
Tijdens de studiedagen zijn er geen reguliere lessen. We hebben er wel voor gezorgd dat elke leerling tijdens het schooljaar genoeg lesuren krijgt om aan alle normen en regels te voldoen.

 

(De overige studiedagen zijn op woensdag 8 januari, donderdag 6 februari, woensdag 11 maart, op dinsdag 17 maart en op maandag 4 mei 2020 is de laatste van het schooljaar.)

x
Rekentoets afgeschaft

De centrale rekentoets is afgeschaft. Vanaf dit schooljaar hoeven leerlingen de toets niet meer te maken. Rekenen zal – volgens het plan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) – worden geïntegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde worden getoetst.

 

Voorstel NVvW
Het voorstel van de NVvW krijgt brede steun in de Tweede Kamer. De kern is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Leerlingen die geen wiskunde meer hebben in de bovenbouw moeten dan nog wel een aparte toets maken. Dat zorgt ervoor dat het vervolgonderwijs duidelijkheid heeft over de rekenvaardigheden van alle leerlingen. Voor het vmbo is het voorstel dat twee wiskundevakken worden ingevoerd. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen en willen.

 

Wet
De Tweede Kamer wil deze plannen zo spoedig mogelijk – en uiterlijk volgend schooljaar 2020-2021 – in werking brengen. De ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken aan het benodigde wetsvoorstel.

 

Dit bericht staat nog iets uitgebreider op de website van de VO-raad.

x
3A naar Rijksmuseum om eigen kunst te bekijken!

Woensdag 11 september 2019 waren de leerlingen van 3 atheneum naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit n.a.v. het feit dat Luuk en Gijs vorig jaar met hun inzending voor de Rembrandt wedstrijd gewonnen hebben en daarmee dus met hun eigen kunst in het Rijksmuseum hangen. Hoe gaaf is dat!

 

Reden genoeg voor een tripje naar onze hoofdstad. Trots op de creativiteit van onze leerlingen. Ze hebben het, samen met hun docenten, goed naar hun zin gehad!

 

 

x
BMO weer van start!

Beatrix Maatschappelijk Ondernemen uitgebreid van start

Donderdag 12 september trapte het Beatrix College weer zijn bekroonde ‘Beatrix Maatschappelijk Ondernemen’-activiteiten af. Met BMO kunnen leerlingen op vrijwillige basis het verschil maken voor een betere wereld. Ze doen dat alleen of in groepjes, in samenwerking met organisaties buiten de school of zelfstandig. Dit jaar werkt de school voor het eerst samen met collega-scholen en besturen uit het basisonderwijs.

 

“Het groeit”, lacht BMO-coördinator Jette van Velzen van het Beatrix College. “En het wordt steeds leuker.” Bij BMO leren kinderen al jong dat ook zij iets goeds kunnen doen voor de wereld. Ze ‘krijgen’ een aantal uren lestijd om hun eigen maatschappelijk project te doen en staan meestal zelf in direct contact met de mensen voor wie ze iets organiseren of uitvoeren. “Die ervaring vergeten ze nooit meer”, zegt Van Velzen. “Vaak gaan ze er helemaal in op zodra ze merken hoe ze bij kunnen dragen, hoe klein misschien ook, aan een wereld die net wat leuker, beter of mooier is. Je ziet kinderen soms helemaal opbloeien en nieuwe talenten bij zichzelf ontdekken. En ze vinden het vaak een leuke afwisseling van in de schoolbanken zitten.”

 

Vraag en aanbod
Jette van Velzen brengt waar nodig vraag en aanbod bij elkaar. “Het kan zijn dat iemand in de wijde omgeving handjes, denkkracht of andere steun voor iets maatschappelijks nodig heeft en dat onze leerlingen daarbij kunnen helpen. Vaak zie je ook dat leerlingen zelf een idee hebben om, ik noem maar wat, straatvuil op te ruimen. Vrijwilligerswerk te doen bij Amarant. Meer prullenbakken te organiseren. Eenzame ouderen structureel te bezoeken – het kan en mag van alles zijn, van groot tot klein.” Haar taak? “Meekijken en desgewenst bijsturen. Sommige leerlingen hebben even advies nodig en een aanmoediging. Ik zorg dat de verschillende BMO-coaches in positie komen en de leerlingen goed kunnen begeleiden. Een ander moet juist even afgeremd worden omdat ze er anders te veel tijd in gaan steken. Er komt vrijwel altijd een hoop positieve energie vrij.”

Met de samenwerking met het basisonderwijs krijgt het programma meer mogelijkheden. “We kunnen nu onze leerlingen inzetten bij projecten voor het basisonderwijs – en andersom”, zegt Van Velzen. “Sommige van onze leerlingen zullen zich er prettiger bij voelen te werken met mensen die jonger zijn dan zij. En er zullen vast hier en daar onderwijstalenten ontluiken en opduiken. Ook niet verkeerd.”

 

Het Beatrix Maatschappelijk Ondernemen-programma ontstond toen leerlingen vanuit school iets ‘goeds’ wilden doen voor de wereld. In 2016 werd het initiatief bekroond met de Brabantse Onderwijsprijs. (Organisaties die informatie willen over de mogelijkheden van BMO kunnen een mail sturen naar bmo@beatrixcollege.nl.)

x
LEF in 1A+: ethiek van de technologie

Zou je een robot als vriend willen hebben? Hoe is het om als militair op afstand een drone te besturen? Wat betekent gezichtsherkenning op openbare plekken voor onze privacy? Dergelijke vragen hebben de leerlingen uit 1A+ onderzocht bij het plusvak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie). Bij dit vak denk je na over ethiek die met technologie verbonden is. Het gaat niet alleen om wat er mogelijk is, maar vooral om wat we ermee willen doen. “Je moet goed naar de werkelijkheid kijken, naar wat goed is voor de mensheid,” zegt Jelt uit 1A+.

 

Eerst hebben de leerlingen geleerd wat het verschil is tussen feit en mening, wat waarden en normen zijn en waarin de ethische optiek verschilt van andere optieken. Aan de hand van morele dilemma’s hebben ze gediscussieerd en ervaren hoeveel overwegingen een rol spelen bij het nemen van een beslissing en hoe moeilijk het is je keuze te beargumenteren.  Tot slot hebben ze zich verdiept in een thema naar keuze, zoals genetische manipulatie of robotica, en daar een ethische analyse van gemaakt.

“Ik vind dat robots alleen dingen mogen doen waar wij als mensen hulp bij nodig hebben, maar dat ze niet onze levens mogen gaan overnemen,” zegt Dionne. “Mensen moeten zich niet bedreigd voelen door robots,” vindt Floor. “Als ze iets doen aan eenzaamheid of ervoor kunnen zorgen dat operaties beter uitgevoerd worden, dan voelen we ons juist veiliger. En houden we toch het gevoel van controle over ons leven.” Aukje vraagt zich af of we nog wel iets leren, zoals doorzetten of omgaan met teleurstellingen, als we robots alle moeilijke en vervelende klusjes laten doen.

 

Tobias zou LEF omschrijven als een vak waar antwoorden niet goed of fout zijn. Meike vertelt: “Ik heb beter leren nadenken over moeilijke beslissingen en geleerd dingen van verschillende kanten te bekijken.” “Je denkt niet alleen na over je eigen mening, maar ook wat het voor anderen zou betekenen,” vult Danique aan. “Je leert dus veel over keuzes maken,” zegt Jordy.

x
Nieuw: tweetalig havo

Het Beatrix heeft al tweetalig atheneum (tta). Daar komt in het schooljaar 2020/2021 tweetalig havo (tth) bij. Volgens Tom Heijnen, directeur havo en vwo, wordt het een stroming voor leerlingen met een havoadvies die praktisch ingesteld zijn, nieuwsgierig zijn en veel van de wereld willen zien en leren.

 

De nieuwe opleiding wordt komend jaar in de steigers gezet. “We gaan al het goede van tta gebruiken en dat toepassen op het havo-programma”, zegt Heijnen. Tijdens de opleiding tth volg je heel veel lessen in het Engels, zo leer je de taal spreken op het niveau van een near-native speaker. Met je diploma tth kun je op hbo-niveau studeren aan alle Nederlandse én internationale instellingen. “Nederland ligt midden in de wereld. Als je weet hoe het er in andere landen aan toegaat en die culturen begrijpt, kan dat deuren voor je openen. Of je straks over de grens zaken gaat doen, zelf in het buitenland gaat werken of intensief te maken krijgt met mensen uit het buitenland die hier komen: jij bent goed voorbereid.”

 

x
RTTI: omdat een cijfer alleen niets zegt

“De ene zes is de andere niet”, zegt Marion Schoonen. “Dat klinkt misschien gek voor een wiskundedocent maar het is wel zo.” “Wat je wilt weten is in welke mate de leerling de stof beheerst”, vult Lichamelijke Opvoedingsdocente Sandra Frusch aan. “Op welk van de vier niveaus van leren zoals RTTI die onderscheidt.”


RTTI is een vorm van nóg nauwkeuriger kijken naar hoe goed een leerling de lesstof beheerst. Het Beatrix College gaat het de komende jaren inzetten in het aanbieden en toetsen van lesstof. Twee voorlopers daarin zijn teamleiders Sandra Frusch (1A+ en 2H/A) en Marion Schoonen (3H/A). Zij zijn twee van de ruim tachtig medewerkers van het Beatrix College die zich momenteel bekwamen in theorie en praktijk van RTTI.

 

Voorbeeld
RTTI staat voor Reproduceren (‘je actief herinneren’), Toepassen-1 (‘in een bekende situatie’), Toepassen-2 (‘in een nieuwe situatie’) en Inzicht (‘combineren en voortborduren’). Bijvoorbeeld: de ‘R’ bestaat uit ‘de tafels van vermenigvuldiging’. Met T-1 kun je een willekeurige vermenigvuldiging uit de tafels oplossen: ‘hoeveel is 8 maal 7?’. Met T-2 snap je uit jezelf dat een vermenigvuldiging helpt om erachter te komen hoeveel dropjes er in totaal in x zakjes zitten als ieder zakje y dropjes bevat: x maal y. En met ‘Inzicht’ kun je op het idee komen dat vermenigvuldigen een logische tegenhanger heeft: delen.

 

Met RTTI kun je gerichter feedback geven op wat een leerling heeft geleerd. “Je kunt, als je de vragen goed hebt gecodeerd, precies zien wat de leerling nog niet helemaal goed deed”, vertelt mevrouw Frusch. Gecodeerd..? “Als je een bepaalde som of situatie niet letterlijk in de les hebt geoefend, heb je een T-2 vraag. De leerling kan in het antwoord laten zien of hij de kennis kan toepassen in een nieuwe situatie. Als je als docent die vraag wél letterlijk in de les behandelde, is het een T1- of R-vraag: de leerling heeft deze toepassing al een keer geoefend of uit zijn hoofd kunnen leren.” “Wat je wilt voorkomen is dat elke toets een geheugenoefening wordt – op den duur ontwikkel je je dan te beperkt”, vult mevrouw Schoonen aan.

 

Wat heeft een leerling hieraan? “Hij ziet precies op welke punten zijn voorbereiding of kennis van de stof schort”, zegt mevrouw Schoonen. “En soms zie je een patroon”, vult mevrouw Frusch aan. “Dat een leerling, cru gezegd, heel veel inzicht heeft maar te lui is om te leren. Of de juiste strategie nog niet gevonden heeft.” RTTI is absoluut geen afrekenmodel, voegt ze er streng aan toe.

 

En zo draagt RTTI op het Beatrix College bij aan ‘Onderwijs op Maat’? Unisono: “Precies!”

 

 

x
Leren in de toekomst

Op het Beatrix College zijn leraren niet alleen bezig met het onderwijs van vandaag. Ze denken ook na over welke eisen leerlingen in de toekomst stellen. Lisette van den Herik en Lucio Santamaria, docenten Wiskunde en Geschiedenis bij ‘5M Anders Leren’, besteedden een deel van hun zomer aan onderwijsvernieuwing. Hoe dan?

 

“Niet iedereen leert op dezelfde manier”, begint Lisette van den Herik. “De een onthoudt wat je hem vertelt, een ander leest iets en vergeet het daarna nooit meer”, vult Lucio Santamaria aan. “De derde probeert graag iets uit en snapt het vervolgens.” “Er zijn mensen voor wie je stof heel vaak moet herhalen.” “En er zijn er voor wie dat juist averechts werkt. Er is niet één manier van kennis opdoen”, aldus Van den Herik. “Wat werkt voor jou, werkt voor jou – dan is het goed.” “Aan ons, als docenten, om leerlingen te helpen zich de stof toe te eigenen op de manier die het best bij hen past”, zegt Santamaria. “En om ‘individuele leerlijnen’ te laten aansluiten op de behoeften van iedere unieke leerling.”


Itslearning
Wat heeft dat met afgelopen zomer te maken? “Toen hebben we hard gewerkt aan ‘itslearning’”, zegt Van den Herik, “een multimediaal systeem waarmee leerlingen via de computer zelf kunnen zien hoever ze zijn, wat ze nog moeten leren, hoe, waarmee ze beter nog wat kunnen oefenen en waar hun zwaktes en sterktes liggen.”

 

“Het opzetten van zo’n systeem vergt veel denkwerk”, zegt Santamaria. “Over wat je vak nu precies inhoudt. Wanneer snap, begrijp, kén je Geschiedenis? Welke plaatjes, video’s, grafieken en tijdlijnen helpen daarbij? En hoe weet je of je je wiskundestof doorziet? Maak je als docent ergens een taak van? Of toch een opdracht?” Wat is het verschil? “Bij een taak klik je ‘Gedaan!’ aan, bij een opdracht vul je antwoorden in bij opgaven.”


Proef
De proeflessen Geschiedenis en Wiskunde draaien nu in enkele klassen van 5M. Het uiteindelijke doel is dat het gehele Beatrix College zo gaat werken. “Het vak van docent wordt leerlingen begeleiden. Ze helpen ontdekken wat ze nodig hebben om zich in onbekende leerstof te bekwamen”, voorspelt Van den Herik. “Het is knap als je stof kunt reproduceren, ‘Kijk eens wat ze me allemaal verteld hebben?’, maar je moet er écht iets mee kunnen dóen”, zegt Santamaria. “Leerstof dient steeds als fundament onder nieuwe kennis en vaardigheden, je moet er op voort kunnen bouwen.”


“In de toekomst komt de kreet ‘Wat héb je hier nou aan?’ niet meer voor”, hoopt Van den Herik. “En straks hoeven klassen niet meer allemaal exact op hetzelfde moment exact hetzelfde te doen – dat lijkt me voor iedereen heel prettig.”

x
Verbeter de wereld...

Met BMO (Beatrix Maatschappelijk Ondernemen) kun je als leerling bijdragen aan een betere wereld. In ruil voor 75 'vrije' lesuren doe je mooie en leerzame dingen voor de samenleving.


Nikki Sinke, Marjolein Gouw en Lizet van Groos (van links naar rechts op de foto) pakken hun BMO-werk voortvarend aan. Zij zitten een veelvoud van die 75 uur (“Gemiddeld vijftien per week, vijftig weken per jaar”, rekent Lizet hardop voor) dingen te organiseren en regelen. “Wij hebben weinig moeite in het aanspreken van volwassenen, in dingen voor elkaar krijgen”, denkt Nikki. “Al doende leer je hoe je zaken regelt”, zegt Marjolein. “Hoe je de juiste mensen aan de telefoon krijgt, hoe je een goede zakelijke mail opstelt. Handig voor later, ook.”


Sprankelen
Het begon in India. Als leerlingen van het tweetalig atheneum maakten ze daar kennis met ontwikkelingswerk. Marjolein: “We stonden voor een klas vol kinderen.” Lizet: “Daar deelden we boekjes uit.” Nikki: “En als je dan ziet hoe dankbaar ze daarop reageren – dat is zó  mooi.” Het inspireerde de dames tot hun werknaam, SPARKL. “Soms moet je met mensen kunnen mailen, dan is het wel handig als je gezamenlijk een naam hebt”, zegt Marjolein. “SPARKL, dus. Naar het Engelse "to sparkle" sprankelen. We willen mensen lichtjes in de ogen bezorgen.”

LEES VERDER >
x
Kerstactie klassen 1T/H groot succes!

De brugklassen van 1T/H hebben dit jaar de kerstactie voor een goed doel gehouden dat heel dichtbij staat. Onze leerling Jens heeft 'hemiparese' en krijgt ondersteuning van Onderwijscentrum Leijpark. Om het speelterrein van OC Leijpark te verfraaien haalden de brugklassers van 1T/H daarom geld op. Dit was een groot succes, met ruim 1647 euro!

 

Lees hier meer >>

x
KWT Werkstukken

KWT Werkstukken


Dit zijn werkstukken van leerlingen die gemaakt zijn tijdens de zogenoemde 'Keuze Werk Tijd'-uren van 2 havo.

 

In acht weken hebben leerlingen een foto van hun favoriete acteur/ actrice, zanger/ zangeres of familie lid/ huisdier getransformeerd tot een heus pop art-schilderij. Leerlingen werken er met veel plezier aan en nemen na twee maanden een heus kunstwerk mee naar huis.

 

 

LEES VERDER >
x
Hoera, we hebben een nieuwe website

Nieuwe website


Het Beatrix College onthult, met een beetje trots, de nieuwe website. Opgefrist, met échte leerlingen en medewerkers - grasduin er eens in rond, als je wilt.

x
ik wil meer zien