UPDATE!! Voorlichtingsavonden online ouders/verzorgers groep...

Voorlichtingsavonden ouders/verzorgers groep 7 en 8:

 

Update 1 december!!

 

Wegens de huidige aanvullende Corona-maatregelen zullen onze voorlichtingsavonden digitaal plaatsvinden. Wanneer u inschrijft voor de avond zult u een bevestiging ontvangen. Op een later tijdstip ontvangt u dan ook de deelnamelink waarmee u in kunt loggen om de avond bij te wonen.

 

Naast de voorlichtingsavonden zijn er ook meeloopmiddagen https://beatrixcollege.nl/kom-kennismaken/meeloopmiddagen/ Deze zijn momenteel voor ouders niet toegankelijk. Verder is er nog de Open Dag op 5 februari a.s.

Mocht u – wellicht vanwege Corona – niet in de gelegenheid zijn om aan de voorlichtingsavonden en/of de Open Dag deel te nemen èn behoefte hebben aan nadere kennismaking met onze school, laat ons dit dan s.v.p. – bijvoorbeeld via info@beatrix-college.nl -  weten. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een alternatief.

 

- woensdag 8 december 2021 - Algemeen

vmbo-tl, havo, atheneum, atheneum+, tweetalig havo, tweetalig atheneum en 5M 'Anders Leren'.

De avond duurt van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur en vindt digitaal plaats. Inschrijven kan helaas niet meer.

 

- donderdag 9 december 2021 - Tweetalig Onderwijs

tweetalig havo, tweetalig atheneum. Voorlichtingsavond ouders èn leerlingen. 

De avond start om 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur en vindt digitaal plaats. Klik hier om in te schrijven.

 

Noteer deze data alvast in uw agenda!

x
Thema-avond Ouderraad geannuleerd

De Thema-avond van 18 januari 2022 is wegens alle corona maatregelen geannuleerd. Aangezien er veel voorbereiding zit in het organiseren van zo'n avond en allerminst zeker is of deze door kan gaan, is de ouderraad tot deze conclusie gekomen.

 

Uiteraard bent u weer van harte welkom op de daarop volgende Thema-avonden!

x
Het Beatrix College verduurzaamt met Unica Oosterhout

Het is de missie van het Beatrix College om haar leerlingen en medewerkers een omgeving te bieden, waarbinnen zij zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Een gebouw dat optimaal presteert, is de grondslag voor een comfortabele, duurzame, veilige en gezonde omgeving. Dit is precies waar alle expertises van Unica bij elkaar komen.

 

Op 1 januari 2022 start Unica Oosterhout dan ook met een project voor het verbeteren van de binnenklimaatinstallaties van gebouwdelen B en C, bij het Beatrix College. Eveneens zullen energiebesparende maatregelen doorgevoerd worden. Tijdens dit project plaatst Unica onder andere nieuwe luchtbehandelingskasten, warmtepompen en PV-panelen, en wordt de verlichting in de gebouwen B & C aangepast. Het project heeft een looptijd van circa 1,5 jaar en tijdens de uitvoering blijven beide gebouwen in gebruik. Samen met alle betrokken partijen gaan we ervoor zorgen dat dit project een succes wordt.

x
Profielweken in 3H, 3A, 3TTA en 3 5M

Dit schooljaar zetten we vier weken in 3 havo, 3 atheneum, 3 tweetalig atheneum en 3 5M 'Anders Leren' in het teken van een bepaald profiel. Er zullen o.a. gastlessen, excursies en presentaties gepland worden die gericht zijn op het profiel van de week. Onze decanen zijn druk bezig met de organisatie hiervan. Onderstaand de weken èn profielen waar het om gaat:

 

Week 44: Natuur & Gezondheid

 

Week 46: Cultuur & Maatschappij

 

Week 48: Natuur & Techniek

 

Week 50: Natuur & Gezondheid

x
Vakmaatwerk, voor een optimale schoolcarrière

Al vier jaar zijn wij op school bezig met maatwerk, het huidige vakmaatwerk. Afgelopen week is er een publicatie van de VO-Raad verschenen met daarin elf praktijkvoorbeelden. Onze school is er daar één van. Anne van de Wouw (teamleider 4, 5 en 6 atheneum) en Bart Tijhof (docent LO 4TL) coördineren dit vakmaatwerk en zijn er maar wat trots op!

 

Publicatie-Vier-jaar-Recht-op-Maatwerk.pdf (voortgezetleren.nl)

x
Inschrijving meewerkochtenden en meeloopmiddagen geopend!

De inschrijving voor onze meewerkochtenden en meeloopmiddagen is nu opengesteld. Wil jij een kijkje nemen binnen onze school en alvast sfeer proeven, zodat je straks een weloverwogen keuze kunt gaan maken?

 

Klik dan hier en schrijf je snel in!

 

Dit jaar is er ook weer een apart gedeelte voor ouders, zodat ook zij kunnen ervaren wat we hier doen en hoe het er hier van binnen uitziet. Laat bij de inschrijving weten dat je erbij bent!

x
IB, TTO certificaat en Cambridge uitreiking

Vrijdag 16 juli was een feestelijke dag voor het Tweetalig Atheneum. Eerst was er de uitreiking van het junior TTO certificaat voor de leerlingen van 4TTA en vervolgens kwamen de TTA leerlingen die in 2020 hun examen hebben gedaan aan de beurt om hun Cambridge Global Perspectives certificaat, het senior TTO certificaat en het IB Engels certificaat op te halen. Het IB Engels is een examen op een hoog wetenschappelijk niveau dat aangeboden wordt aan leerlingen die het tweetalig onderwijs hebben gevolgd. Alle TTA leerlingen van 2020 zijn geslaagd voor dit examen en Inge van der Staak heeft zelfs de hoogst mogelijke score behaald, iets wat zelden voorkomt. Wij feliciteren alle leerlingen met het behalen van de mooie resultaten.

 

Ook van de volgende groep leerlingen waarvan hun Cambridge GP en IB examens in mei 2021 afgenomen zijn, is 99% geslaagd.

x
Laag inkomen? Stichting Leergeld helpt!

Laag inkomen?
Stichting Leergeld helpt!

 

Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met een laag besteedbaar  inkomen bij het betalen van het schoolreisje of schoolkamp. Ook voor activiteiten buiten school zoals zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging, muziekles, scouting of kindervakantiewerk, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.

 

Op de website van Stichting Leergeld ziet u wat u kunt aanvragen en of u in aanmerking komt voor hulp. 
Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog! Voor uw kinderen.

 

Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/

x
Mooie resultaten examenkandidaten

Slagingspercentages schooljaar 2020-2021 bekend

 

Het schooljaar zit er weer op en dus zijn ook de slagingspercentages van het schooljaar 2020-2021 bekend. We zijn blij en trots om te kunnen melden dat 95,5% van onze examenkandidaten dit jaar geslaagd is.

Leerlingen hadden dit schooljaar de mogelijkheid om een herkansing te doen in het door de coronamaatregelen toegevoegde derde tijdvak. Hierna hebben we nog twee kandidaten mogen verblijden met het goede nieuws dat zij hun diploma hadden behaald.

We zijn hartstikke trots op al onze leerlingen die in deze periode hun eindexamen hebben gedaan!

 

Resultaten

Hieronder ziet u de resultaten per stroming:
 

 

Aantal kandidaten

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

Atheneum regulier

64

60

93,8%

Atheneum TTA

61

58

95,1%

Havo

208

196

94,2%

Vmbo-tl

181

177

97,8%

Totaal

514

491

95,5%

 

x
ik wil meer zien