Van een 6,5 naar een 7,3: leerlingen tevredener

Het nieuwste onderzoek laat zien dat leerlingen van het Beatrix op zo’n beetje alle fronten tevredener zijn over hun school. De 637 scholieren die de enquête invulden vinden de sfeer beter, kijken positiever naar de leraren en hun mentor en voelen zich veiliger op school. In 2018 scoorde het Beatrix op het onderdeel ‘Leerlingen’ een 6,5. Nu is dat een 7,3. Landelijk scoren middelbare scholen op dit onderdeel gemiddeld een 7,1.

 

Onderwijs op maat valt op

Rector Wilma van Noort is blij met de resultaten. “Logisch, ze zijn beter dan de vorige keer. Het is leuk om een mooi cijfer te halen, maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat het onderzoek laat zien dat we blijkbaar op de goede weg zijn met onze school. Vorig jaar hebben we met alle medewerkers keihard gewerkt aan het verder op maat maken van het onderwijs. Meer afwisseling in de lessen, ook digitale middelen gebruiken, mentoren meer gelegenheid geven een echte mentor te zijn… dat is blijkbaar overgekomen.”


De komende jaren gaat het Beatrix verder met het afstemmen van het onderwijs op het tempo en de manier waarop een leerling het beste kan leren. “We willen dat álle leerlingen zich uitgedaagd voelen. Dat ze de kans krijgen het mooiste en beste uit zichzelf te halen. Dat ook de leerlingen die nu aangeven dat ze niet of bijna nooit met plezier naar school gaan dat straks wél doen.”

 

Pesten blijft punt van aandacht

Aandachtspunten blijven er ook. “Hoewel duidelijk meer leerlingen zeggen dat ze zich veiliger voelen op school en ze vinden dat de regels duidelijker zijn, is pestgedrag een hardnekkig probleem. Leerlingen die te maken krijgen met pesterijen, discriminatie of lichamelijk geweld worden hier zeer door geraakt. Hoewel leerlingen meer dan vorig jaar vinden dat we als school genoeg doen tegen pesten of goede begeleiding geven aan iemand die gepest wordt, vinden we die score niet hoog genoeg. Daar blijven we aan werken.”

 

“Op het moment dat pestgedrag wordt gemeld bij een collega gebeuren er over het algemeen wel de goede dingen. Het probleem ontstaat als pestgedrag niét wordt gemeld en het zich 'sluipend' afspeelt. Als mentoren en coaches nóg beter in staat zijn het goede gesprek te voeren en écht contact te maken met hun leerlingen, zullen leerlingen ook sneller het vertrouwen hebben lastige dingen, zoals onder meer pesten, bespreekbaar te maken. Ook volgend jaar zullen we mentoren en coaches hier weer actief verder in opleiden.

 

Stellingen en scores

Stellingen uit het onderdeel ‘Leerlingen'.  De score van 2019 is vet. De score van 2018 is cursief.

 • Leraren dagen mij uit om mijn best te doen op school: 7,02 / 5,6
 • Leraren motiveren mij: 6,43/ 5,1
 • Leraren houden rekening met mijn sterke en zwakke punten: 6,69/ 5,7
 • Leraren geven afwisselend les (luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ICT, presenteren en dergelijke): 7,12/ 5,1
 • Leraren leggen mij uit wat ik goed en fout doe : 6,43/ 6,5
 • Ik ben tevreden over buitenschoolse activiteiten: 6,51/ 5,2
 • Ik ben tevreden over mijn mentor: 8,25/ 6,9
 • Ik ben tevreden over de sfeer op school: 7,49/ 6,5
 • Ik ga met plezier naar school: 6,16/ 5,5
 • Ik voel me veilig op school: 8,27/ 7,2
 • De regels op school zijn duidelijk: 7,64/ 6,3
 • Ik ben tevreden over wat de school doet tegen pesten: 6,36/ 5,7
 • Ik ben de afgelopen maanden op school gepest: 9,22/ 9,5

Dit overzicht is niet compleet, het is een selectie uit het zeer uitgebreide onderzoek. Wie meer wil weten over het leerlingtevredenheidsonderzoek kan contact opnemen met Monique Jansen via mjansen@beatrix-college.nl.


Terug