Rekentoets afgeschaft

De centrale rekentoets is afgeschaft. Vanaf dit schooljaar hoeven leerlingen de toets niet meer te maken. Rekenen zal – volgens het plan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) – worden geïntegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde worden getoetst.

 

Voorstel NVvW
Het voorstel van de NVvW krijgt brede steun in de Tweede Kamer. De kern is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Leerlingen die geen wiskunde meer hebben in de bovenbouw moeten dan nog wel een aparte toets maken. Dat zorgt ervoor dat het vervolgonderwijs duidelijkheid heeft over de rekenvaardigheden van alle leerlingen. Voor het vmbo is het voorstel dat twee wiskundevakken worden ingevoerd. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen en willen.

 

Wet
De Tweede Kamer wil deze plannen zo spoedig mogelijk – en uiterlijk volgend schooljaar 2020-2021 – in werking brengen. De ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken aan het benodigde wetsvoorstel.

 

Dit bericht staat nog iets uitgebreider op de website van de VO-raad.


Terug