Dit schooljaar acht studiedagen

Dit schooljaar hebben we acht studiedagen op het Beatrix. Dat zijn er drie meer dan in voorgaande jaren.

 

Op die dagen werken de docenten aan de onderwijsontwikkeling, zoals beschreven in ons schoolplan. De eerstvolgende studiedagen zijn op vrijdag 4 oktober en donderdag 21 november. Alle reguliere lessen vervallen. Op 4 oktober kunnen leerlingen die dat willen gewoon op school terecht voor een aangepast programma; op 21 november mogelijk ook. Over het aangepaste programma tijdens studiedagen krijgen alle ouders/verzorgers en leerlingen een brief. De informatie is ook te vinden op onze website.

 

Nodig
Zoals onze leerlingen nieuwe kennis opdoen en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zo moeten docenten dat ook doen. Zij hebben allemaal leerdoelen, waaraan ze tijdens de studiedagen intensief werken. Die leerdoelen kunnen zijn het verder ontwikkelen van coachingsvaardigheden of ICT-ondersteuning in de klas. Of het standaard lesprogramma omvormen tot maatprogramma’s waar elke leerling uit kan halen wat hij nodig heeft én wat hij interessant vindt.


Genoeg lesuren
Tijdens de studiedagen zijn er geen reguliere lessen. We hebben er wel voor gezorgd dat elke leerling tijdens het schooljaar genoeg lesuren krijgt om aan alle normen en regels te voldoen.

 

(De overige studiedagen zijn op woensdag 8 januari, donderdag 6 februari, woensdag 11 maart, op dinsdag 17 maart en op maandag 4 mei 2020 is de laatste van het schooljaar.)


Terug